KONTAKT
Domov pro seniory
a pečovatelská služba
Česká Kamenice,
příspěvková organizace
Sládkova 344
407 21 Česká Kamenice
IČO: 47274565

Tel.: + 420 412 582 878
E-mail:


Ústecký kraj

facebook

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
(dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 15 s účinností od 1. 1.2020)

Domov pro seniory

Ubytování

Cena za ubytování zahrnuje, kromě vlastního ubytování, také služby, které jsou s ubytováním spojené. Zejména jde o úklid, praní, žehlení, úhradu za spotřebované energie, vytápění, spotřebu elektřiny, vody apod.

Cena se liší podle toho zda jde o 1 lůžkový, 2 lůžkový nebo 3 lůžkový pokoj.

Výši úhrady za jeden den pobytu naleznete přehledně v následující tabulce.

PokojÚhrada za den
1 lůžkový210,- Kč
2 lůžkový200,- Kč
3 lůžkový190,- Kč

Cena stravy

Normální
(strav. jednotka č.1)
77 Kč / den
Dietní diabetická
(strav. jednotka č.2)
78,50 Kč / den
Dietní diabetická s II. večeří
(strav. jednotka č.3)
90 Kč / den
snídaně15,00 Kč16,00 Kč16,00 Kč
svačina--6,00 Kč
oběd30,00 Kč30,00 Kč30,00 Kč
svačina12,00 Kč12,50 Kč12,00 Kč
večeře20,00 Kč20,00 Kč20,00 Kč
II.večeře--6,00 Kč
režie70,00 Kč70,00 Kč70,00 Kč

Celkem

147,- Kč

148,50 Kč

160,- Kč

Úhrada za poskytování péče

Úhradu za poskytování péče hradí klient vždy ve výši přiznaného příspěvku na péči, který mu byl podle stupně závislosti přiznán úřadem.

Stupeň závislostiPříspěvek na péči = výše úhrady
stupeň 1880 Kč
stupeň 2 4 400 Kč
stupeň 38 800 Kč
stupeň 413 200 Kč