KONTAKT
Domov pro seniory
a pečovatelská služba
Česká Kamenice,
příspěvková organizace
Sládkova 344
407 21 Česká Kamenice
IČO: 47274565

Tel.: + 420 412 582 878
E-mail:


Ústecký kraj

facebook

Zde si můžete prohlédnout úplné znění "Domácího řádu Domova pro seniory a pečovatelské služby Česká Kamenice". Domácí řád je závazný jak pro uživatele a poskytovatele služby, tak i pro ostatní osoby, které se jakýmkoliv způsobem na službě podílejí.

Domácí řád definuje vnitřní pravidla, práva a povinnosti zainteresovaných osob k zajištění podmínek pro řádný a kvalitní výkon sociální služby.

Domácí řád