KONTAKT
Domov pro seniory
a pečovatelská služba
Česká Kamenice,
příspěvková organizace
Sládkova 344
407 21 Česká Kamenice
IČO: 47274565

Tel.: + 420 412 582 878
E-mail:


Ústecký kraj

facebook

Fakultativní služby pečovatelské služby

NÁZEV ÚKONUINFORMACE O POSKYTOVANÝCH FAKULTATIVNÍCH ÚKONECH
1.Administratiní úkony spojené se zavedením pečovatelské službySepsání smlouvy s klientem a podrobné dojednání podmínek pro výkon pečovatelské
služby.
2.Administrativní činnosti ve prospěch klienta.Jedná se o vyplnění formuláře na úřady, vyplnění a podání složenky atp. - dopomoc s vyřízením kompenzačních pomůcek.
3.Vyřízení příspěvkuAdministrativní činnosti s ní spojené.
4.Zapůjčení malé kompenzační pomůcky.Pomůcky jako jsou: francouzké hole, močová láhev, atp.
5.Zapůjčení vozíku, chodítka
6.Zapůjčení polohovací postele s matrací
7.Čekací doba
8.Vyžádaná návštěva pečovatelky do 10min.Převzetí sepsaného nákupu + záloha atp.
9.Vyžádaná návštěva pečovatelky nad 10min.Sepisování
nákupu s pečovatelkou, řešení specifického problému klienta.
10.Příprava uživatele na lékařské vyšetření nebo převoz do nemocnice.Úkon zahrnuje kontrolu potřebných dokladů k vyšetření, kartička pojištěnce apod., případně jídlo a pití a další nezbytné věci, které bude klient potřebovat na délku a druh vyšetření.
11.Zprostředkování jiné služby. Objednání kadeřnice, pedikúry atp.
12.Doprava vozidly poskytovatele pouze pro klienty PS.Slouží pro účely odvozu k lékaři, na úřady, poštu atp. v České Kamenici.
13.Dohled nad požitím lékůJde o připomínání, upozornění.
14.Zapůjčení sady kluzného prostěradla


Ceník fakultativních služeb