KONTAKT
Domov pro seniory
a pečovatelská služba
Česká Kamenice,
příspěvková organizace
Sládkova 344
407 21 Česká Kamenice
IČO: 47274565

Tel.: + 420 412 582 878
E-mail:


Ústecký kraj

facebook

DÁRCOVSTVÍ

Poděkování

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice děkuje firmám a osobám, které mu poskytují sponzorské dary finanční i věcné.
Děkujeme všem našim sponzorům a dárcům, kteří přispěli na rozvoj naší činnosti, na kvalitu našich služeb a zlepšení podmínek, ve kterých pracujeme.
Děkujeme jménem všech našich obyvatel a pracovníků.

Domovu můžete pomoci dary i vy

Cílem vedení Domova je nejen hmotně zabezpečit příjemný a spokojený pobyt klientů, ale důraz je kladen i na kulturní vyžití. Naše snaha je však limitována přidělenými finančními prostředky a rozpočtovým plánem, což je důvodem proč vedení Domova usiluje o rozvoj sponzoringu a to jak ve finanční, tak i v materiální, službové a kulturní oblasti.
Vzhledem k charakteru Domova, který je sociální službou ve smyslu zákona 108/2006 Sb., se na veškeré sponzorské dary poskytnuté našemu zařízení plně vztahuje zákon o dani z přijmu v platném znění (zákon č. 586/1992 Sb.) o odečtení hodnoty daru ze základu daně dárce, sponzora. Tato možnost existuje i u darů v materiální formě či u daru, který je poskytnut formou služby. Každý dar je dokladován darovací smlouvou

Vedení Domova děkuje všem, kteří se rozhodnou podpořit finančním nebo materiálním darem, popřípadě službou pro klienty náš Domov pro seniory ČK.
Veškeré dary budou účelně a hospodárně využity ve prospěch našich klientů k zajištění jejich důstojného a plnohodnotného života.

Finanční dary

Finanční dar je možné realizovat v hotovosti v kanceláři ekonomky nebo převodem na konto č. 921 411 349 /0800.

Hmotné dary

Přijímáme:
Výtvarné potřeby: korálky, barevné papíry, barvy Hobby různých druhů, dřevěné nebo skleněné rámečky na obrázky, látky a jiné
Ostatní: DVD s filmy
Poskytnutí dalších hmotných darů, prosíme, konzultujte se sociálním oddělením.

Smlouva o sponzorském daru