KONTAKT
Domov pro seniory
a pečovatelská služba
Česká Kamenice,
příspěvková organizace
Sládkova 344
407 21 Česká Kamenice
IČO: 47274565

Tel.: + 420 412 582 878
E-mail:


Ústecký kraj

facebook

PRAVIDLA PRO PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY
SENIOR TAXI V ČESKÉ KAMENICI

vymezení území:
a) území města Česká Kamenice včetně místních částí
b) Děčín, Česká Lípa, Nový Bor, Krásná Lípa, Benešov nad Ploučnicí, Ústí nad Labem, Rumburk, Varnsdorf, Liberec – k návštěvě lékaře nebo úřadu.

cílová skupina:
služba je určena především pro osoby seniorského věku, které jsou příjemci starobního důchodu, dále bude poskytována lidem, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci v důsledku svého zdravotního postižení, tj. držitelům ZTP, ZTP/P, TP. U všech uživatelů služby platí podmínka trvalého pobytu v České Kamenici.

cíl služby:
zpřístupnit a usnadnit seniorům a osobám se zdravotním postižením návštěvy lékařů, lékáren, úřadů, obchodů, kulturních zařízení na území města a dále návštěvy zdravotnických zařízení, lékařů a úřadů i mimo území města Česká Kamenice.

realizace služby:
Služba bude zajišťována v rámci činnosti příspěvkové organizace města Domov pro seniory a pečovatelská služba města Česká Kamenice.
Osobám spadajícím do cílové skupiny vydá sociální odbor bezplatně a na počkání průkaz, který je bude opravňovat k využívání služeb Senior Taxi po dobu pěti let. Poté musí žadatel podat žádost novou.
K vydání průkazu musí žadatel předložit platný občanský průkaz, případně průkaz ZTP, ZTP/P, a doklad prokazující, že žadatel je příjemcem starobního důchodu. Žádost lze podat osobně na sociálním odboru MěÚ, v případě imobilních klientů mohou po dohodě sociální pracovnice vyřídit žádost přímo u klienta doma. Sociální odbor města je možné kontaktovat na tel.: 412 151 532, 412 151 530 a 412 151 537.