KONTAKT
Domov pro seniory
a pečovatelská služba
Česká Kamenice,
příspěvková organizace
Sládkova 344
407 21 Česká Kamenice
IČO: 47274565

Tel.: + 420 412 582 878
E-mail:


Ústecký kraj

facebook

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu těchto úkonů

Poskytnutí ubytování

  
K dispozici máme 5 jednolůžkových, 24 dvoulůžkových a 5 třílůžkových pokojů.
  
Základní vybavení pokoje je lůžko, noční stolek, židle, stůl a skříň.
  
Mimo pokoj může klient obvyklým způsobem užívat společně s ostatními klienty veškeré společné prostory domova a jejich vybavení.
  
Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, odběr elektrického proudu dle standardního vybavení pokoje, úklid, praní, drobné opravy osobního prádla a žehlení.

Poskytnutí stravy

  
Domov má vlastní kuchyni – uživatelé se stravují v jídelně, nebo na pokojích. Jsou podávána tři hlavní jídla a svačiny.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

  
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  
pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
  
pomoc při podávání jídla a pití
  
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  
pomoc při úkonech osobní hygieny
  
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  
pomoc při použití WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  
podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
  
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Aktivizační činnosti

  
volnočasové a zájmové aktivity
  
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
  
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů