KONTAKT
Domov pro seniory
a pečovatelská služba
Česká Kamenice,
příspěvková organizace
Sládkova 344
407 21 Česká Kamenice
IČO: 47274565

Tel.: + 420 412 582 878
E-mail:


Ústecký kraj

facebook

Základní úkony pečovatelské služby

NÁZEV ÚKONUINFORMACE O POSKYTOVANÝCH ÚKONECH
1.Pomoc a podpora při podávání jídla a pitíÚkon zahrnuje nakrájení stravy na sousta, mletí stravy, ohřátí stravy na sporáku nebo mikrovlnné troubě, otevření jídlonosiče, přendání na talíř. Nalití nápoje do hrnečku nebo sklenice, případné přihřátí na sporáku nebo v mikrovlnné troubě. Pokud si klient připravuje jídlo a pití sám pracovnice asistuje a vypomáhá při činnostech, které klient sám nezvládá.
2.Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek.Součástí úkonu je nachystání oblečení, oblékání a svlékání oděvu, přidržení oděvu při oblékání, zapínání a rozepínání knoflíků, háčků a zipů. Obouvání a zavazování obuvi, nasazování a upínání protéz, kýlních pásů, apod.
3.Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru.Součástí úkonu je doprovod klienta po bytě nebo domě formou přímého doprovodu (klient se pracovníka drží) nebo nepřímého doprovodu (pracovník pokyny směruje klienta, otevírá a zavírá dveře) apod.
4.Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.a) U částečně mobilního klienta – pomoc při zvedání, přistavení vozíku, přidržení klienta při přesedání na vozík.
b) U plně imobilního klienta – úkon je poskytován pouze, pokud má klient domácnost vybavenou zvedákem, případně za pomoci druhé osoby (rodinného příslušníka nebo druhého pracovníka).
5.Pomoc při úkonech osobní hygieny.Tento úkon zahrnuje např. pomoc a podporu při celkovém omytí, výměnu pomůcek při inkontinenci, péči o kůži, dopomoc při hygienické péči. Dále pak celkovou koupel klienta, napuštění vany, podpora klienta při vstupu a výstupu do nebo z vany, sprchového koutu, pomoc při omytí a osušení klienta vč. Započtení času při oblékání, svlékání (a provedení úklidu a likvidace upotřebeného materiálu).
6.Pomoc při základní péči o vlasy a nehty.V tomto úkonu je zahrnuto umytí, vysušení a učesání vlasů za použití hřebenu a fénu klienta. Základní péče o nehty zahrnuje ostříhání a zapilování nehtů nástroji klienta. Nástroje musí zaručovat kvalitní a bezpečné provedení úkonu. Úkon může být odmítnut, pokud je třeba odborný zásah.
7.Pomoc při použití WCÚkon zahrnuje pomoc při svlékání osobního prádla, odstranění pleny nebo plenkových kalhot, přidržení klienta při přesedání na mísu, otření po vykonané potřebě, pomoc při vstávání, vložení pleny nebo prádla. U použití hygienického křesla – vynesení a dezinfekce nádoby. V ceně úkonu není zahrnuta cena in. pomůcek.
8.Donáška nebo dovoz stravy v terénu.Úkon zahrnuje dopravu stravy pro klienty terénní pečovatelské služby.
9.Běžný úklid a údržba domácnostiÚkon zahrnuje tyto dílčí činnosti – vysávání, zametání, vytírání na mokro, utírání prachu, vysávání čalouněného nábytku, vyklepání předložek, ometení pavučin, uložení prádla do skříně, umytí, utření a úklid nádobí, otření pracovní desky a dveří kuchyňské linky, umytí dřezu, uložení nákupu, umytí WC, umyvadla, vany, sprchového koutu, otření obkladů v okolí umyvadel a za sporákem, zalévání květin.
10.Pomoc při zajištění velkého úklidu.Pečovatelská služba provádí pouze velký úklid sezónního charakteru, tj. Úkony běžného úklidu rozšířené o mytí a leštění nábytku a dveří, mytí radiátorů, vysmýčení stěn a stropů, otření prachu na skříních, umytí lustru, úklid ve skříních, omytí dekoračních předmětů, osprchování květin, úklid ve skříních kuchyňské linky a ve spížních skříních, omytí obkladů v kuchyni... V případě úklidu po malířích atd. jsou předány kontakty na komerční úklidové služby.
11.Topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topidel.Úkon zahrnuje donášku uhlí a dříví do bytu klienta, nikoli skládání uhlí a sekání dříví. Před topením v kamnech musí být pracovnice prokazatelně seznámena s jejich obsluhou. Údržbou topných zařízení je myšleno základní očištění povrchu, vymetení a vynesení popela. Nádoba na popel musí být kovová a dostatečně velká. Úklid okolo kamen je účtován jako „běžný úklid“.
12.Běžné nákupy a běžné pochůzky pro klienty v terénu.Úkon obsahuje nákup potravin i veškerého drobného spotřebního zboží a domácích potřeb do limitu množství 5 kg na jeden nákup. Nákup je klientem hlášen s předstihem nebo je možno soupis nákupu předat v písemné podobě alespoň jeden pracovní den předem. K zajištění nákupu a donášky léků je nutné předat finanční hotovost a to rovněž předem. Jednotlivé nákupy jsou klientům vyúčtovány.
13.Velký nákup (týdenní, nákup ošacení, vybavení domácnosti apod.)Nákup nad rozsah běžného nákupu, přičemž součet všech položek nákupu nesmí překročit hmotnost 10 kg, dále nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti. Nákup je zajišťován v nejbližším obchodě u bydliště klienta. Nakupováno je pouze ošacení a předměty do domácnosti drobného charakteru.
14.Žehlení prádlaČisté suché prádlo bude zváženo.
15.Doprovod k lékaři, na úřady a instituce poskytující veřejné služby.Úkon zahrnuje doprovod k lékaři, na úřady, na nákupy, do provozoven veřejných služeb a zpět, doprovod klienta na procházku. O úkon je nutno zažádat s dostatečným časovým předstihem, minimálně 3 dny předem. Úkon zahrnuje rovněž činnosti, které směřují k vyřízení např. Dávek sociální péče, jednání s orgány veřejné správy, poštou, bankami apod. Jedná se o úkony zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Součástí tohoto úkonu nejsou náklady spojené s dopravou klienta – doprava je fakultativní služba.


Ceník základních úkonů