Projekt - Zdravotní mediátor v České Kamenici

Domov pro seniory a pečovatelská služba realizuje projekt
zdravotni mediator

Registrační číslo projektu:

Investiční priorita:

Doba trvání projektu:

CZ.03.02.01/00/22_018/0000951

03.02 Sociální začleňování

1.4.2023 – 31.03.2026

 

Projekt je zaměřen na podporu sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohroženým osob v České Kamenici.

Prostřednictvím pozice zdravotního mediátora usilujeme u cílové skupiny o zvýšení informovanosti v oblasti systému zdravotní péče a prevence, o zlepšení přístupu cílové skupiny ke zdravotní péči a prevenci a zvýšení její kompetence a motivace vedoucí k udržitelnému zdravému životnímu stylu.

Za dobu realizace projektu bude podpořeno minimálně 153 osob.

© 2021 - DeCe COMPUTERS s.r.o.