Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

logo

Poslání, principy, cíle v Domově pro seniory

Poslání

Naším posláním je poskytovat celodenní podporu a péči seniorům, kteří z důvodu vysoké závislosti na péči druhé osoby nemohou žít doma s pomocí rodiny nebo jiných služeb.

Principy, kterými se při poskytování služeb řídíme
 • úcta k člověku
 • podpora nezávislosti, soběstačnosti uživatelů
 • respektování svobodné volby, zachovávání důstojnosti a soukromí
 • individuální přístup – poskytování péče vycházející z individuálních potřeb uživatelů a s ohledem na míru soběstačnosti
 • rovné zacházení se všemi
 • smluvní vztah
 • přizpůsobení komunikace potřebám jedince
 • mlčenlivost
 • etika, dodržování standardů kvality poskytovaných služeb
 • komplexní profesionální pomoc a podpora
 • týmová spolupráce
Cíle

Cílem domova pro seniory je udržet případně zlepšovat kvalitu života klientů, úroveň soběstačnosti a podporovat jejich fyzické a duševní zdraví.

© 2021 - DeCe COMPUTERS s.r.o.