Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

logo

Pro zájemce o službu

Zájemcům o službu nebo jejich rodinným příslušníkům poskytne informace vedoucí pečovatelské služby osobně na adrese: Lidická 197, 407 21 Česká Kamenice, telefonicky na čísle 606 552 899, e-mailem pecovatel.sl@ddceskakamenice.cz, případně na webových stránkách: www.ddceskakamenice.cz.

Uzavření smlouvy předchází sociální šetření u žadatele, popř. v kanceláři vedoucí pečovatelské služby, při kterém je projednán návrh smlouvy a individuální potřeby žadatele.

Smlouva je uzavírána v den přijetí do služby písemně, na základě individuálních potřeb. Uzavírání smlouvy může být přítomna osoba určená žadatelem, v případě omezení svéprávnosti smlouvu podepisuje soudem určený opatrovník, podpisu smlouvy je vždy přítomen i uživatel služby.

Poskytování služby

Pečovatelská služba poskytuje službu na základě uzavřené smlouvy v rozsahu základních činností, které jsou stanoveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Nad rámec základních činností poskytuje další tzv. fakultativní činnosti.

Pečovatelská služba je poskytována celoročně, včetně víkendů a svátků od 7:00 do 21:00 hodin. Služba je předem plánována, a to společně s klientem a vedoucí pečovatelské služby.

Každý klient má svého klíčového pracovníka – pečovatele/ku, který/á klientovi pomáhá a podporuje ho po celou dobu poskytování služby. Jeho specifickým úkolem je individuálně plánovat průběh služby na základě potřeb a přání klienta.

Pečovatelská služba nezajišťuje zdravotní péči jako je podávání léků, převazy, injekční podání inzulínu, odběry.

Konkrétní rozsah

poskytovaných služeb je sjednán s klientem při uzavírání smlouvy. Provedené služby jsou evidovány do archu vytisknutého z programu Orion, který má klient ve své domácnosti. Na konci daného měsíce je klientovi předložen k podpisu měsíční přehled o poskytnutých službách včetně jejich rozsahu a data provedení. Svým podpisem klient souhlasí, že služby byly provedeny. Měsíční přehled o poskytnutých službách je uložen v kanceláři vedoucí pečovatelské služby. Poskytovatel je povinen tento přehled klientovi, na požádání, předložit i v průběhu daného měsíce.

© 2021 - DeCe COMPUTERS s.r.o.