Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

logo

Podpořte nás

Poděkování

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice děkuje firmám a osobám, které mu poskytují sponzorské dary finanční i věcné. Děkujeme všem našim sponzorům, dárcům a dobrovolníkům, kteří přispěli na rozvoj naší činnosti, na kvalitu našich služeb a zlepšení podmínek, ve kterých pracujeme a ve kterých žijí naši klienti. Děkujeme jménem všech našich obyvatel a pracovníků.

Dárci

Domovu můžete pomoci dary i vy.
Cílem vedení Domova je nejen hmotně zabezpečit příjemný a spokojený pobyt klientů, ale důraz je kladen i na kulturní vyžití. Naše snaha je však limitována přidělenými finančními prostředky, což je důvodem proč vedení Domova usiluje o rozvoj sponzoringu, a to jak ve finanční, materiální, kulturní oblasti, tak v oblasti služeb.
Vzhledem k charakteru Domova, který je sociální službou ve smyslu zákona 108/2006 Sb., se na veškeré sponzorské dary poskytnuté našemu zařízení plně vztahuje zákon o dani z přijmu v platném znění (zákon č. 586/1992 Sb.) o odečtení hodnoty daru ze základu daně dárce, sponzora. Tato možnost existuje i u darů v materiální formě či u daru, který je poskytnut formou služby. Každý dar je dokladován darovací smlouvou.
Vedení Domova děkuje všem, kteří se rozhodnou podpořit finančním nebo materiálním darem, popřípadě službou pro klienty náš Domov pro seniory.

Veškeré dary budou účelně a hospodárně využity ve prospěch klientů k zajištění důstojného a plnohodnotného života.

Finanční dar je možné poskytnout v hotovosti v kanceláři ekonomky nebo převodem na konto č. 921 411 349 /0800.

Hmotné dary přijímáme zejména pro volnočasové aktivity klientů. Jedná se o výtvarné potřeby, korálky, barevné papíry, barvy Hobby různých druhů, dřevěné nebo skleněné rámečky na obrázky, látky a jiné.

Poskytnutí dalších hmotných darů s námi prosím předem konzultujte.

Smlouva o sponzorském daru ZDE.

Partneři

Pokud jste firma, která chce s námi dlouhodobě spolupracovat a aktivně se podílet na zlepšení života seniorů, jsme nakloněni uzavřít partnerskou smlouvu.

Dobrovolníci

Dobrovolník vykonává bez nároku na odměnu dobrovolnickou činnost organizovanou podle zákona o dobrovolnické službě. Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let při dobrovolnické službě na území České republiky. Dobrovolníkem může být každý, kdo chce bez nároku na odměnu věnovat svůj volný čas, energii, nebo schopnosti pro dobrou věc. Dobrovolník svojí činností pomáhá konkrétnímu potřebnému člověku, podporuje svou prací chod vybraného projektu nebo zařízení.

Dobrovolnická služba může být krátkodobá nebo dlouhodobá. Dlouhodobá je vykonávána po dobu delší než 3 měsíce bez ohledu na počet hodin v kalendářním týdnu.

Děkujeme za Váš zájem věnovat čas potřebným.

Pokud stále váháte, můžete si také domluvit nezávaznou informační schůzku u nás v Domově kde se dozvíte, co všechno dobrovolnictví obnáší.

© 2021 - DeCe COMPUTERS s.r.o.