Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

logo

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Od 1. června 2023 nabízíme občanům České Kamenice a okolí možnost pronájmu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Pronájem slouží k okamžitému zajištění potřeby daného vybavení do doby, než si uživatel zajistí pomůcku od zdravotní pojišťovny či jiným způsobem, nebo po dobu léčby, rekonvalescence apod.

Nabízené pomůcky včetně výše půjčovného najdete v Ceníku.

Pomůcky budou pravidelně doplňovány a obnovovány dle potřeb a poptávky a možností naší organizace.

© 2021 - DeCe COMPUTERS s.r.o.