Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

logo

Poslání, principy, cíle v pečovatelské službě

Poslání

Naším posláním je poskytovat podporu a péči, která klientům umožní zůstat ve svém domácím prostředí i v situaci, kdy potřebují pomoc s domácností a péčí o vlastní osobu, při zachování maximální soběstačnosti.

Principy
 • základní zásada: „Tak soběstačný, jak jen je možné, tolik péče, kolik je nutné“
 • respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem klientům – soběstačnost a důstojnost klienta musí být vždy podporovány
 • individuální přístup – služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb klientů
 • svobodné rozhodování – uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejích prvků, o jejich změně nebo ukončení
 • informovanost klienta a veřejnosti srozumitelnou formou,
 • podpora při udržování kontaktů s původním prostředím a veřejnými službami,
 • profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni
Cíle
 • pomocí a podporou v činnostech, které uživatel nezvládá umožnit setrvat v jeho domácím prostředí
 • podporovat uživatele v zapojení do společenského dění, v udržování kontaktu s rodinou a známými tak, aby byly zachovány původní vztahy a prostředí, zvyky, vlastní rytmus
 • klient si zachovává v maximální možné míře své schopnosti a dovednosti postarat se o sebe a domácnost za přiměřené podpory druhé osoby
 • zvyšovat odbornost zaměstnanců

© 2021 - DeCe COMPUTERS s.r.o.