Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

logo

Klientela – pro koho tu jsme

 • senioři od 62 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • senioři v nepříznivé sociální situaci (neschopnost sám nebo s pomocí blízké osoby uspokojit své životní a sociální potřeby)
Do cílové skupiny nespadají
 • osoby, které žádají o jinou sociální službu s ohledem na vymezený okruh osob v registru poskytovatelů
 • osoby, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí služby
  • zdrav. stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdrav. zařízení
  • žadatel trpí akutní infekční nemocí
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osoby, kterým poskytovatel vypověděl smlouvu o poskytnutí téže služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

© 2021 - DeCe COMPUTERS s.r.o.