Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

logo

Klientela – pro koho tu jsme

Našimi klienty mohou být senioři, kteří mají sníženou soběstačnost, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi. Terénní služba je poskytována klientům na území města Česká Kamenice a jeho spádové oblasti do 15 km, a to bez omezení věku.

Komu naopak služba není určena?
  • Osobám trvale upoutaným na lůžko, nebo osobám, které vyžadují celodenní péči, kdy nespolupracují rodinní příslušníci
  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní hospitalizaci
  • Osobám, které nepotřebují ke zvládání běžných úkonů a dovedností pomoc druhé osoby
  • Osobám, kterým potřebnou pomoc může zajistit veřejně dostupná komerční nebo jiná služba
  • Osobám žijícím v takovém sociálním prostředí, které by mohlo zaměstnance jakýmkoliv způsobem ohrozit na zdraví
  • Osobám, jejichž specifické potřeby a požadavky nemůže poskytovatel splnit
Poskytování služeb musíme také odmítnout když:
  • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí požadované sociální služby
  • zájemce žádá službu, kterou poskytovatel nenabízí
  • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

© 2021 - DeCe COMPUTERS s.r.o.